Intro seminars

Coming up weekend courses:

23.- 25. August 2019, Introduction to Gestalt in Denmark

 

People say:

Danish: Jeg oplevede weekenden som meget intens og givende. Gennem flere individuelle sessions med empatiske og dygtige terapeuter fik jeg mulighed for at gå i dybden med – og bearbejde – svære oplevelser i mit liv. Jeg blev klogere på mig selv. Det var også enormt givende at høre andres historier – det satte min egen historie i perspektiv.” Charlotte, 32 år

English: “I experienced the weekend as very intense and rewarding. Through several individual sessions with empathic and talented therapists, I had the opportunity to go in depth – and work through – hard and difficult  experiences in my life. I became more aware about myself. It was also very rewarding to hear the stories of others – it put my own story in perspective. “ Charlotte, 32 years old

Danish: Det personlige udviklings kursus var et intenst kursus i dejlige omgivelser. Kurset gav mig bl.a. et stort indblik i mine følelser, igennem psykodrama hvilket var noget helt andet, end hvad jeg tidligere havde oplevet. Jeg fik åbnet op for nye opdagelser og refleksioner, specielt omkring den måde jeg er i en tæt relation på. Kurset gav mig også nogle nye redskaber i forhold til, at håndtere udfordringer. Jeg kom hjem efter Weekenden på Orø med fornyet energi, styrket selvværd samt en større accept. Jeg kan stærk anbefale det personlige udviklings kursus til andre.” Katja, 26 år

English: “The personal development course was an intense course in lovely surroundings. The course gave me, among other things, a great insight into my feelings, through the psychodrama which was something completely different from what I had previously experienced. I came in contact with new discoveries and reflections, especially about the way I am in a close relationship. The course also gave me some new tools in relation to dealing with challenges. I came home after the weekend at Orø with renewed energy, strengthened self-esteem and a greater acceptance. I recommend the personal development course to others. “ Katja, 26 years old