Malmö: En dag om Gestaltterapi

john-ewans-porting

Familj, parrelation, vänner, kollegor. Här får du en möjlighet att få insikt i Gestaltmetodik och hur den kan användas. Gestaltmetoden syftar till: att öka medvetenheten om hur vi agerar i kontakt med andra människor och världen omkring oss i nuet, för att bli mer närvarande och uppleva en förhöjd livskvalité. Föreläsningen är en introduktion till en heldag om Gestaltterapi. Dagens program ser ut såhär 9.30 -10.00 Start med kaffe/te 10.00-10.45 Inledning/Föredrag av John E Porting 11.00-12.00 Gruppövningar 12.00-13.00 Lunch 13.00-15.30 Workshop 15.30-15.45 Kaffe/te 15.45-17.00 Avslutning
Ledare
John Evans Porting är utbildningsledare och ägare av (Gestalt institute of Scandinavia) GIS International, Orö Danmark sedan 1976. GIS erbjuder ett 4-årigt utbildningsprogram till psykoterapeut och organisationskonsult, samt träningsprogram för skådespelare och regissörer. Övriga ledare/terapeuter: Arne Moeller, Inger Haapaniemi, Petra Lindblom, Ina Nissen och Carina Strömbeck

Gå till Sensus och kursens hemsida: